Landzonetilladelse - Tilladelse til at opførelse af 2 sheltere

Skrevet den. 7. marts 2016

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Tilladelse til at opførelse af 2 sheltere, på ejendommen beliggende Lerbjergvej 26, 4330 Hvalsø, matr.nr. 3b, Lerbjerg Gde., Kirke Hvalsø.