Landzonetilladelse - Tilladelse til at genopførelse bolig og opførsel af garage

Skrevet den. 14. marts 2016

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Tilladelse til at genopførelse bolig og opførsel af garage på ejendommen der liggende Drejerbakken 7, 4060 Kirke Såby, matr.nr. 16b, Langtved By, Rye.