Landzonetilladelse - Tilladelse til anlæg af regnvandsbassin

Skrevet den. 24. maj 2016

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Tilladelse til anlæg af regnvandsbassin, på ejendommen beliggende Højbyvej 49 A, 4320 Lejre, matr. nr. 11c, Højby By, Rorup.