Landzonetilladelse - Tilladelse ændret anvendelse af eksisterende driftsbygninger

Skrevet den. 19. maj 2016

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Tilladelse ændret anvendelse af eksisterende driftsbygninger, på ejendommen beliggende Hjortemarksvej 13, 4330 Hvalsø, matr. nr. 12a, Kisserup By, Kisserup.