Bemyndigelse til færdsel langs vandløb i forbindelse med opmåling af vandløb

Skrevet den. 30. maj 2016

Lejre Kommune har givet bemyndigelse til, at Dansk vandløbsopmåling Aps kan færdes langs Gevninge Å, øvre del af Lavringe Å og øvre del af Gøderuprenden. Vandløbene vil blive målt op i perioden 1. juni til 31. august 2016.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Anne-Marie Kristensen på telefon 4646 4952 eller e-mail ankr@lejre.dk.