Landzonetilladelse - Tilladelse til opførelse af et 1½ planhus i træ til helårsbeboelse og en garage

Skrevet den. 17. juni 2016

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Tilladelse til opførelse af et 1½ planhus i træ til helårsbeboelse og en garage, på ejendommen der ligger på Kjøbmagergade 13 B, 4070 Kirke-Hyllinge matr. nr. 38c Kyndeløse By, Kirke Hyllinge.