Landzonetilladelse - til lovliggørelse af ridebane etableret på ejendommen beliggende Jonstrupvej 1a - 1c

Skrevet den. 21. juni 2016

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Tilladelse til lovliggørelse af ridebane etableret på ejendommen beliggende Jonstrupvej 1a - 1c, 4320 Lejre, matr.nr. 1a, Borup, Osted.