Landzonetilladelse til flytning og udvidelse af ridebanen beliggende på ejendommen Tolstrupvej 1 og 1A

Skrevet den. 29. juni 2016

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Landzonetilladelse til flytning og udvidelse af ridebanen beliggende på ejendommen Tolstrupvej 1 og 1A, 4330 Hvalsø, matr. nr. 9c Avnstrup Overdrev Særløse.