Landzonetilladelse - til at udvide boligen beliggende på Lyngvejen 4

Skrevet den. 16. juni 2016

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Landzonetilladelse til at udvide boligen beliggende på Lyngvejen 4, matr. nr. 47c, Vester Såby By, Kirke Såby