Godkendelse efter vandløbsloven

Godkendelse efter vandløbsloven af ændring af konstruktionen på bro over Langvad Å syd for Gøderup.

Skrevet den. 13. juni 2016

Lejre Kommune godkendte den 29. februar 2016 forstærkning af jernbanebroen over Langvad Å syd for Gøderup.

Lejre Kommune har meddelt godkendelse af en supplerende ændring af konstruktionen af broen.