Landzonetilladelse - til etablering af en ca. 600 m² stor sø

Skrevet den. 25. juli 2016

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Tilladelse til etablering af en ca. 600 m² stor sø, ejendommen beliggende Jenslev Gade 4, 4070 Kirke-Hyllinge, matr.nr. 3 Jenslev By, Rye.