Landzonetilladelse - til anlæg af en ridehal, forbedrede til- og frakørselsforhold

Skrevet den. 4. juli 2016

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Landzonetilladelse til anlæg af en ridehal, forbedrede til- og frakørselsforhold samt nye parkeringspladser på ejendommen Trehøjevej 47, Egholm, 4070 Kirke Hyllinge, matr. nr. 1a, Egholm Hgd., Sæby.