Landzonetilladelse - Tilladelse uden vilkår til opstilling af 10 mobile hønsehuse til brug for fritgående, æglæggende høns

Skrevet den. 26. januar 2016

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Tilladelse uden vilkår til opstilling af 10 mobile hønsehuse til brug for fritgående, æglæggende høns, 20 kyllingehuse til fritgående slagtekyllinger og 2 telte til heste, grise og får til brug for landbrugsdriften på ejendommen, som er beliggende på adressen Lejrevej 52A, Allerslev By, 4320 Lejre.