Landzonetilladelse - Opførsel af 90 m² stort maskinhus på ejendommen beliggende Ravnshøjvej 23

Skrevet den. 22. januar 2016

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse: 

- Opførsel af 90 m² stort maskinhus på ejendommen beliggende Ravnshøjvej 23, 4000 Roskilde, matr. nr. 12m, Kornerup By, Kornerup. Landzonetilladelsen er meddelt på vilkår.