Landzonetilladelse - Tilladelse til indretning af museum, opførelse af en bygning til erhvervsformål og ændret anvendelse af en ulovlig bolig til erhverv

Skrevet den. 11. februar 2016

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Tilladelse til indretning af museum, opførelse af en bygning til erhvervsformål og ændret anvendelse af en ulovlig bolig til erhverv på ejendommen beliggende Bogøvej 19, 4060 Kirke Såby, matr. nr. 14-a, Kirke Såby by, Kirke Såby. Tilladelsen er meddelt uden vilkår.