Landzonetilladelse - Tilladelse til indretning af midlertidig arbejdsplads i forbindelse med forstærknings af jernbanebro

Skrevet den. 19. februar 2016

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladelse til indretning af midlertidig arbejdsplads i forbindelse med forstærknings af jernbanebro over Langvad Å, på matr. nr. 39 a og b, Gøderup By, Glim.