Landzonetilladelse - Lovliggørelse af sansebane til brug for ride-fysioterapi på ejendommen der ligger Ledreborg Allé 18, 4320 Lejre.

Skrevet den. 17. februar 2016

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Lovliggørelse af allerede etableret sansebane til brug for ride-fysioterapi på ejendommen der ligger Ledreborg Allé 18, 4320 Lejre, matr. nr. 7a, Helvigmagle By, Glim.