Landzonetilladelse - Tilladelse til opdeling af eksisterende bolig til 2 beboelseslejligheder

Skrevet den. 20. december 2016

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Tilladelse til opdeling af eksisterende bolig til 2 beboelseslejligheder i stuehuset på ejendommen beliggende Gundestedvej 40 4330 Hvalsø, matr. nr. 9a, Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø.