Landzonetilladelse - Tilladelse til opførsel af en smedie på ejendommen Jenslev Gade 2

Skrevet den. 24. august 2016

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Landzonetilladelse til opførsel af en smedie på ejendommen Jenslev Gade 2, Jenslev, 4070 Kirke Hyllinge, matr. nr. 17b Jenslev By, Rye.