Godkendelse af udlægning af stenbanker i Langvad Å ved jernbanebroen syd for Gøderup

Skrevet den. 29. august 2016

Lejre Kommune har meddelt godkendelse af udlægning af stenbanker i Langvad Å nedstrøms jernbanebroen syd for Gøderup.

Se godkendelse og projektet via den grønne boks.