Landzonetilladelse - Tilladelse til indretning af 23 m² stort lager til udlejning til virksomhed

Skrevet den. 8. april 2016

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse: 

- Tilladelse til indretning af 23 m² stort lager til udlejning til virksomhed på ejendommen der ligger Gershøjvej 67, 4070 Kirke Hyllinge, matr.nr. 52, Sæby By, Sæby