Landzonetilladelse - Tilladelse til etablering af et todelt regnvandsbassin

Skrevet den. 11. april 2016

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Tilladelse til etablering af et todelt regnvandsbassin på ejendommen der ligger Åsen 5, 4330 Hvalsø, matr. nr. 11a, Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø