Landzonetilladelse - Tilladelse til at opføre et enfamiliehus

Skrevet den. 6. april 2016

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Tilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen der liggende Hornsherredvej 178, 4070 Kirke Hyllinge, matr.nr. 4g, Lyndby By, Lyndby.