Kommuneplantillæg nr. 6 pedelbolig på Glim Skole

Kommunalbestyrelsen godkendte Kommuneplantillæg nr. 6 pedelbolig på Glim Skole den 29. marts 2016.

Skrevet den. 19. april 2016

Se Kommuneplantillæg nr. 6 pedelbolig på Glim Skole her.

Se brev med klagevejledning her