Landzonetilladelse - Tilladelse til opførelse af læskur til heste på lejet på ejendommen matr.nr. 3at Gevninge By, Gevninge

Skrevet den. 9. september 2015

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Tilladelse til opførelse af læskur til heste på lejet på ejendommen matr.nr. 3at Gevninge By, Gevninge.