Landzonetilladelse - Tilladelse til at nedrive eksisterende stuehus samt at opføre et nyt stuehus

Skrevet den. 4. september 2015

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse samt dispensation fra gældende lokalplan: 

- Tilladelse til at nedrive eksisterende stuehus samt at opføre et nyt stuehus på ejendommen der ligger Byager 27, Nørre Hvalsø, 4330 Hvalsø, matr.nr.6a, Nr. Hvalsø By, Kirke Hvalsø.