Landzonetilladelse - til udvidelse af eksisterende museum og lovliggørelse af åben overdækket terrasse

Skrevet den. 2. september 2015

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende museum og lovliggørelse af åben overdækket terrasse, på ejendommen beliggende Trehøjevej 47, 4070 Kirke-Hyllinge, matr. nr. 1a Egholm Hgd., Sæby.