Landzonetilladelse - Udstykning af matr.nr. 9-a, Glim By

Skrevet den. 28. august 2015

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Udstykning af matr.nr. 9-a, Glim By, Glim til en landbrugsejendom uden beboelse.