Dispensation til oprensning af Sæby gadekær

Skrevet den. 6. august 2015

Lejre Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, jf. § 65, stk. 3 til oprensning af Sæby gadekær, som er en beskyttet sø beliggende på på matr. 81 a, Sæby By, Sæby.