Dispensation til fjernelse af højspændingsmaster i beskyttede diger

Skrevet den. 13. august 2015

Lejre Kommune har d. 12. august 2015, meddelt dispensation fra museumslovens § 29 j, stk. 2, jf. § 29 a, til fjernelse af højspændingsmasterne nr. 218 og 274 og deres fundamenter.

Afgørelsen vedrører mast nr. 218, placeret ovenpå et beskyttede jord-eller stendige i skel mellem matrikel 8a og 6g Nørre Hvalsø By, Kirke Hvalsø, samt mast nr. 274 er placeret oven på et beskyttet jord-eller stendige i skel mellem matrikel 12a og 13a, Gøderup By, Glim.