Landzonetilladelse - Tilladelse til udstykning af et transformeranlæg

Skrevet den. 7. marts 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladelse til udstykning af et transformeranlæg fra ejendommen beliggende Skullerupvej 2 A, matr. nr. 17-d, Kirke Såby By, Kirke Såby.