Landzonetilladelse - Tilladelse til udstykning af et areal med et renseanlæg

Skrevet den. 25. marts 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladelse til udstykning af et 1528 m² areal med et renseanlæg, på ejendommen beliggende Roskildevej 17 B, 4330 Hvalsø, matr. nr. 8i, Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø.