Landzonetilladelse - Tilladelse til indretning af eksisterende driftsbygninger

Skrevet den. 18. marts 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladelse til indretning af 12 beboelsesværelser og fællesfaciliteter på i alt 333 m², til beboelse for fast stab af landbrugsmedhjælpere i eksisterende driftsbygning, samt udendørs opholdsareal og parkeringsplads for beboerne, på ejendommen beliggende Mannerupvej 30, Manderup, matr. nr. 3b, Manderup By, Osted.