Landzonetilladelse - Tilladelse til fritstående solcelleanlæg

Skrevet den. 17. marts 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Til lovliggørelse af et 41 m² fritstående solcelleanlæg på ejendommen beliggende Lindegårdsvej 6, Egholm, 4070 Kirke Hyllinge, matr. nr. 1q, Egholm Hgd., Sæby.