Landzonetilladelse - Tilladelse til etablering af sommerhuskulisse i en tidsbegrænset periode

Skrevet den. 10. marts 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Landzonetilladelse til etablering af sommerhuskulisse på ejendommen beliggende 1g, Bognæs Skov, Herslev beliggende Bognæsvej 22-24a + b, 31 -35, Herslev, 4000 Roskilde.