Landzonetilladelse - Tilladelse til at opfører en kombineret garage- og beboelsesbygning

Skrevet den. 12. marts 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladelse til at opfører en kombineret garage- og beboelsesbygning med et bruttoetageareal på i alt ca. 173 m² på ejendommen beliggende Skovvej 34, 4330 Hvalsø, matr. nr. 5-b, Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø. Lejre Kommune meddeler ligeledes landzonetilladelse til at helårshusets bruttoetageareal udvides til i alt ca. 437 m². Garagens bruttoetage areal vil udgøre ca. 57 m². Nedrivning af den eksisterende garage er undtaget fra krav om landzonetilladelse.