Landzonetilladelse - Tilladelse til at opføre et udhus, sammenbygget med eksisterende garage

Skrevet den. 25. marts 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladelse til at opføre et 19 m² udhus, sammenbygget med eksisterende garage hvorved den samlede bygning bliver 69 m², på ejendommen beliggende Hovedvejen 26, Rorup, 4320 Lejre, matr. nr. 4i, Rorup By, Rorup.