Landzonetilladelse - Tilladelse til at opføre en garage/udhus

Skrevet den. 31. marts 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladelse til at opføre et 96 m² kombineret garage/udhus på ejendommen Glædebjergvej 2, Skov Hastrup, 4330 Hvalsø, matr.nr. 21d, Avnstrup Overdrev, Særløse.