Landzonetilladelse - Tilladelse til anvendelse af Trudsholm Gods til selskabslokaler

Skrevet den. 7. marts 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladelse til anvendelse af Trudsholm Gods til selskabslokaler til 150 personer i Hovedbygningen og 150 personer i Stalden på ejendommen beliggende Hvalsøvej 16, matrikel 1a, Trudsholm Hgd., Kirke Sonnerup. Endvidere søges der om tilladelse til opstilling af 4 dobbelte toiletvogne samt etablering af en P-plads til 100 biler.