Landzonetilladelse - Tilladels til lovliggørelse af 2 ridebaner og 1 round pen

Skrevet den. 5. marts 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Landzonetilladelse til lovliggørelse 2 ridebaner og 1 round pen på ejendommen beliggende Fagerholdtvej 2, Sæby, 4070 Kirke-Hyllinge, matr. nr. 1a, Egholm Hgd., Sæby.