Landzonetilladelse - Opførelse af et læskur på 36 m² til 2 heste

Skrevet den. 31. marts 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Opførelse af et læskur på 36 m² til 2 heste på ejendommen beliggende Stationsvej 13 B, 4320 Lejre, matrikel 14-ce, Allerslev By, Allerslev.