Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin til Langvad Å

Skrevet den. 1. maj 2014

Der meddeles hermed Lejre Forsyning tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin beliggende under vejarealet ved Kornerup Landevej 29. Udledningspunktet til Langvad Å er placeret på matrikel nummer 1b Kornerup By, Kornerup.

Tilladelsen meddeles i henhold til lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010, § 28.