Landzonetilladelse - Tilladelse til at udstykning af transformerstation

Skrevet den. 28. maj 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladelse til at udstykning af transformerstation på ejendommen beliggende Egholmmarken 4, 4070 Kirke Hyllinge, matr. nr. 1-am, Egholm Hgd., Sæby.