Landzonetilladelse - Tilladelse til at opføre en vejbod på ca. 9 m²

Skrevet den. 8. maj 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladelse til at opføre en vejbod på ca. 9 m² med salg af egne og andres produkter på ejendommen beliggende Hovedvejen 220, 4320 Lejre, matrikel 32g, Osted By, Osted.