Afgørelse om skift i dyretype, Landevejen 41, 4060 Kirke Såby

Skrevet den. 9. maj 2014

Lejre Kommune har godkendt anmeldelse om skift i dyretype efter § 31 i Bekendtgørelse nr. 1172 af 8. november 2013 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.