Tilladelse til udførelse af 7 boringer på Lavringe Kildeplads

Udvalget for Teknik & Miljø i Lejre Kommune har besluttet at meddele HOFOR A/S tilladelse til at etablere 7 nye boringer på Lavringe Kildeplads.

Skrevet den. 30. juni 2014

HOFOR ønsker, såfremt undersøgelserne  i forbindelse med etableringen af boringerne er tilfredsstillende,  at ombygge kildepladsen fra et hævertindvindingssystem til et dykpumpeindvindingssystem.