Landzonetilladelse - Udstykning af ejendommen beliggende Pilehøjvej 16

Skrevet den. 27. juni 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Udstykning af ejendommen beliggende Pilehøjvej 16, Rorup, 4000 Roskilde, matr. nr. 5-f, Rorup By, Rorup.