Landzonetilladelse - Tilladelse til opførelse af hovedhus på 167 m² og to længer på i alt 144 m²

Skrevet den. 19. juni 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladelse til opførelse af hovedhus på 167 m² og to længer på i alt 144 m² på ejendommen der ligger Elverdamsvej 186, 4070 Kr. Hyllinge, matrikel nr. 16a, Ejby By, Rye.