Landzonetilladelse - Tilladelse til at lovliggørelse af et kombineret udhus og overdækning på i alt 57 m²

Skrevet den. 2. juni 2014

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladelse til at lovliggørelse af et kombineret udhus og overdækning på i alt 57 m² på ejendommen beliggende Tolstrupvej 1 og 1A, 4330 Hvalsø, matrikel 7c, Avnstrup Overdrev, Særløse.