Tillæg til miljøgodkendelse på Hjørnegårdsvej 1, 4070 Kirke Hyllinge

Skrevet den. 18. juli 2014

Lejre Kommune har meddelt tillæg til eksisterende miljøgodkendelse til etablering af en ny plansilo, samt forlængelse af de eksisterende plansiloer. Tillægget er meddelt med hjemmel i husdyrlovens § 12, stk. 3.